Kuyumcu sektöründe üretim ve makina teknolojilerinin gelişmesiyle yeni model ve kalıp ihtiyacı hızla artmaktadır. Bu değişime uyum sağlayabilmek için hızlı kalıp üretimi ve düşük maliyetler.   Bu bir tarz ve strateji olduğu gibi farklı stratejilerde uygulamak mümkündür.   Kuyumcu sektöründe bazı firmalar ;  Rakipleri tarafından ürünlerinin  taklidini güçleştirmek için daha zor prosesler uygulamaktadırlar. Buda O firmaların karlılığını artırmaktadır.